مواضع حزب وطن

در مورد خروج قوای مسلح خارجی از کشور

 

 

با توجه به اوضاع جاری  چنان به نظر میرسد که ایالات متحده و متحدین آن ( ناتو ) تصمیم اتخاذ نموده اند تا الی یازدهم سپتامبر سال جاری میلادی نیرو های خود را از افغانستان بیرون نمایند .

حزب وطن بمثابه حزب ملی ٬ ترقیخواه ووطنپرست معتقد است در صورت موجودیت حتی قطعات کوچک و محدود نظامی خارجی در یک کشور ٬ تهدید مستقیم به حاکمیت ملی آنکشور محسوب گردیده و میتواند عواقب ویرانگری را در قبال خود داشته باشد.

ما نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز همین درک و همین تصور را از نیروهای مسلح خارجی در کشور داشتیم که مواضع و نقش عملی حزب وطن در خروج نیروهای مسلح اتحاد شوروی وقت از کشور نمونه عملی و بارز این ادعای ماست ٬ و اکنون نیز ازخروج نیرو های مسلح خارجی از کشور استقبال میکنیم ولی در مورد صداقت ان شک و تردید دار یم .

مردم ما شاهد طرحهای از خصوصی سازی جنگ گرفته تا کنترول آن از راه دور  اند . این یعنی جنگ کماکان جریان خواهد داشت و  کنترول ان نیز در دست خارجی ها باقی خواهد ماند . این صرفا یک نظریه  نیست  بلکه برای تامین مقاصد ناروای خارجی ها و تحقق برنامه های شان در کشور متاسفانه  ریزرف ها ٬زمینه ووسایل کافی  ( از اشخاص و حلقات معین  در سطوح گوناگون دولتی گرفته تا طالب ٬ فاطمیون ٬ برخی گروه های جهادی سابق تا نیرو های مسلح غیر مسول ..... و امثالهم ) رادر اختیار دارند

در صورت خروج نیروها بر بنیاد طرز دید مذکور بحران جاری در کشور را به نفس خود ضرب زده و در نتیجه آن نظم نیم بند هر چند  فاسد موجود در کشور نیز از بین رفته و کشور بسوی بحران عمیق و ناشناخته دیگر سوق داده خواهد شد تا زمینه هر چه مطلوب تری برای تحقق اهداف ستراتیژیک مداخله گران  معلوم مساعد تر گردد . مطمینآ که این وضیعت باعث مداخلات هرچه بیشتر درکمین نشسته گان منطقوی و فعالیت  هرچه بیشتر ریزرفهای انان خواهد شد و آتش جنگ دامنه دارتر و گرمتر باقی خواهد ماند .

 ما در حالیکه چنین برنامه ها را  ( از جانب هر کسی که باشد ) با تنفر و انزجار تقبیح میکنیم و مردم کشور و بخصوص روشنفکران را از مخاطرات ان هوشدار میدهیم از دعوت رییس جمهور وقت شهید داکتر نجیب الله یاد اور میشویم که خطاب به خارجی های در گیر در کشور اعلام داشت بیایید اسلحه های خود را پس بکیرید و در یک افغانستان بی طرف وارد عرصه رقابت اقتصادی گردید .

اکنون که برخی زمامداران حاکمیت موجود همان طرح ها را با واژه های دیگر تکرار میکنند صرفنظر از اینکه انان در عمل  به چه پیمانه در مواضع خود استوار مانده میتوانند با توجه به نفس مسله ما از طرح افغانستان بی طرف حمایت نموده و کلیه هموطنان عزیز را برای استحکام یک افغانستان غیر وابسته ومستقل دعوت مینمایم.

نه امارت طالبی نه نیروهای اجیر نظامی و نه لیلی پد ( نیلوفر های ابی ) ٬ حرکت گام به گام  ازوضیعت موجود بسوی کشور غیر وابسته و پیشرفته .

 ما نه فروپاشی نظام موجود بلکه خواهان به چالش کشیدن نظام٬ تغیر و تعدیل آن در جهت منافع ملی کشور هستیم

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است