شورا های حزبی حزب وطن توسعه می یابد

 
شورای ولسوالی سانچارک رحزب وطن امروز  اغاز به کار کرد . در جلسه ایکه به این مناسبت به تاریخ 28.09.1399 در حضور داشت محترم انجنیر محمد ایوب نیوند رئس شورای ولایتی ولایت جوزجان  وبا اشتراک محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن از طریق سکایپ تدویر یافت ، دوازده تن از فعالین حزبی این ولسوالی اشتراک ورزیده بودند . در اغاز محترم نیوند در مورد توسعه   شورا های حزب وطن در این ولسوالی صحبت کرده به اهمیت جذب جوانان در صفوف حزب وطن تاکید ورزید.
در جریان جلسه محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن که از طریق سکایب به جلسه وصل شده بود ، در مورد تقویه کار سازمانهای حزبی حزب وطن و اینکه مردم روشن اندیش ولسوالی سنگ چارک همیشه در راه تمدن پیش گام بوده اند ، توضیحات داده تاکید ورزید که کار در میان جوانان از اولویت شورا های حزبی حزب وطن به شمار میرود . 
اشتراک کننده های جلسه روی ضرورت تشکیل شورای ولسوالی سانچارک و مسایل مهم تشکیلاتی  بحث کرده و به اتفاق ارا محترم استاد محمد یعقوب را به صفت رئیس و محترمان استاد حفیظ الله و استاد عزیز الله را به صفت اعضای شورای ولسوالی سنچارک انتخاب کردند .هم چنان واحد اولیه ولسوالی به کمیت دوازده تن ایجا و به فعالیت اغاز کرد . 
در ختم جلسه محترم نیوند از صحبت های رهنمود دهنده محترم پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تشکری کرده ، از اشتراک کننده های جلسه  خواست تا مبارزه فعال خود را به منظور گسترش هر چه بیشتر سازمانهای حزبی حزب وطن در میان جوانان تشدید نموده ، وظایف و مسوولیت های خود را برای تحکیم ویک پارچگی حزب وطن به جا ارند .
 جلسه درفضای صمیمیت رفیقانه و تعهد برای توسعه بیشتر سازمانهای حزبی حزب وطن  به پایان رسید .

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است